Ville de Dinant NL
De Bayard Rots  

Volgens de legende kwamen de vier Heemskinderen Ritsaart, Writsaart, Adelaart en Reinout op hun vlucht door de Ardennen plots aan een naaldvormige rots aan de Maas. Door het hoogwater konden ze er echter niet omheen waden. Dus nam hun onstuimige ros Beiaard een aanloop en zette zich met een hoefslag af tegen de rots om te springen. Nog steeds tonen de Dinantezen al wie het zien wil deze afdruk in de vorm van een hoefijzer, op de zuidkant van de rots die sindsdien de naam ‘Bayard’ kreeg (naar Beiaard).
Het is en blijft natuurlijk een legende, maar deze had wellicht een beslissende invloed op de naam die aan de bewuste monoliet werd gegeven. En waarom zou het niet zo gegaan zijn? Onze voorouders geloofden maar al te graag in het wonderbare en ze waren tuk op de avonturen van de dappere strijders uit de Karolingische tijd, lang alvorens deze neergeschreven werden in de roman van de vier Heemskinderen die zo sterk verbreid was in de middeleeuwen. 


Vroeger, in de mooie riddertijd, toen het buskruit en de bijhorende uitwassen nog onbekend waren, gaf de Bayard rots de Dinantezen een veilig gevoel. Ze omver werpen, kon de vijand niet en veel was er niet nodig om de snoodaards tegen te houden die de stad wilden binnendringen langs het smalle pad tussen de flank van de rots en de rotsmassa er tegenover.

Juni 1815: doortocht van het napoleontisch leger na de nederlaag bij Waterloo. Lauters maakte een ets van deze gebeurtenis. 

Mondelinge overlevering: De broers Debri, ‘Guinguet’ genaamd, die van wacht zijn aan de rots wanneer het leger langskomt, vragen aan de burgemeester: ‘Faut-i lès leys passè ?’ (Vertaling: Moeten we ze laten passeren?’). De burgemeester besluit deze massa van duizenden manschappen door te laten. In Dinant gaat het verhaal dat de broers ‘Guinguet’ het leger van Napoleon gevangen hielden.

Samenstelling: Tournaisiaan kalklaag van de Waulsortiaan faciës, ‘met crinoïde’ genaamd.
Afmetingen: +/- 35 m hoog
+/- 14 m diameter aan de voet
+/- 3 m 50 voor de doorgang
+/- 140 m2 oppervlakte
Via deze link vindt u meer informatie over de geologie.