Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Historisch erfg > Dorpen > Loyers
Loyers  

Loyers ligt op de helling en de top van de noordflank van de vallei van de ‘Fonds de Leffe’. Dit gehucht van de vroegere gemeente Lisogne is oorspronkelijk het dunst bevolkte gedeelte (1840: 121).

De kerk: dit is een gebouw met een neogotisch uitzicht. Het werd ontworpen door architect Flémal en in 1886-87 opgetrokken in gres en kalksteen. Deze kerk met één beuk is opgedragen aan de heilige Ghilenus (die stierf in 681). Deze heilige was volgens de legende afkomstig van Athene en kreeg van God het bevel om naar Henegouwen te komen wonen. Hij gehoorzaamde, maar liep verloren. Toen kreeg hij de hulp van een arend en een berin die hem toonden waar hij een klooster moest bouwen in Ursidongus, het huidige Saint-Ghislain, bij Bergen.
Aan de kerk van Loyers was nooit een pastorie verbonden, omdat de kapelaan die in Awagne aangesteld was, alle taken op zich nam.

De hoeves van de Buc: de hoeve op het nummer 41, iets buiten het gehucht, is een uitgestrekt geheel dat toebehoorde aan de abdij van Leffe. Deze hoeve werd in 1648 gebouwd, zoals blijkt uit de gegraveerde steen met de wapens van vader abt Désiré Gouverneur (1636-1653) die ingezet is in de grote schuur van gresblokken. Het oorspronkelijke woongedeelte is verdwenen en het huidige, van geregelde kalkbreukstenen, dateert uit het tweede derde van de negentiende eeuw. Het naastgelegen bakhuis rechts is achttiende-eeuws. Op het nummer 35: Deze half afgesloten hoeve van blokken gres en kalksteen is vandaag vrij vervallen. Het woongedeelte in het westen dateert van midden de zeventiende eeuw. Het is primitief laag en werd in de negentiende eeuw opgehoogd met een verdieping. De stallen en de schuur zijn negentiende-eeuws. Op de oostelijke hoek van de tuin verdwijnt een bakhuis uit de zeventiende eeuw beetje bij beetje onder de plantengroei.
Nog meer informatie over Loyers vindt u bij de entiteit Lisogne.