Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Historisch erfg > Dorpen > Awagne
Awagne  

Awagne, vandaag een gehucht van Lisogne, was de basis van de primitieve gemeente. Het middelgrote dorp werd gebouwd op het plateau en is vrij dicht bevolkt. Het ligt rond een grote hoeve, het klooster en de site van de oude kerk. Voor het overige dateren de huizen en kleine hoeves van kalksteen hoofdzakelijk uit de negentiende eeuw.

De kerk

Het staat vast dat er vanaf 824 een kapel stond in Awagne, die aan de heilige Quintinus opgedragen was.
Deze van oorsprong Romeinse heilige trok op bekeringstocht door Gallië. Maar hij werd vervolgd en aangehouden en in 287 terechtgesteld. In 641 liet de toekomstige heilige Elooi de resten van de martelaar opgraven, om ze in te werken in de kerk die aan hem werd gewijd. Deze kerk werd een drukbezocht bedevaartsoord en ligt aan de basis van de stad Saint-Quentin. Het gebruik van de naam van deze heilige in Awagne getuigt wel degelijk van de ouderdom van de kerk. 
Deze oude kapel werd in 1712 wellicht door een grotere kerk vervangen, op de plaats van de huidige begraafplaats, zoals blijkt uit een datumplaat die in de muur werd verwerkt. Dit kerkhof telt trouwens enkele grafstenen uit de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw. De huidige kerk, die in 1900 werd voltooid, werd gebouwd om in te spelen op de demografische groei van het dorp (1801: 81 – 1890: 226). Ze heeft één beuk en een klokkentoren in de gevel in neogotische stijl. Enkel de doopvonten werden van de oude kerk overgehouden. Ze dateren uit de zeventiende eeuw.

De pastorie

Aan dit gebouw ligt een met een muurtje omsloten binnenplaats. Het werd in twee fases gebouwd uit geverfde kalkbreukstenen: de eerste helft in de zeventiende eeuw: primitieve lage constructie (1 verdieping), 1753: toevoeging van een verdieping en verlenging van het gebouw naar rechts. Dit geheel behoorde toe aan de abdij van Leffe en werd ingericht als priorij, waar de Dinantse geestelijken tijdens de Franse revolutie konden schuilen.

De hoeve van Awagne (rue St-Quentin)

Deze mooie vierkante hoeve bestaat helemaal uit blokken kalk en hardsteen. Ze heette "Li Grand Cense" en behoorde ook toe aan de abdij van Leffe. Het huidige gebouw, dat voornamelijk in de achttiende en de negentiende eeuw werd gebouwd, vertoont nog enkele resten van de vorige eeuw.
De hoeve werd in 1796 als rijksgoed verkocht en had toen een oppervlakte van 119 ha. Nadat drie geestelijken van de abdij ze overkochten, werd ze vervolgens verdeeld tussen het seminarie van Doornik en het weldadigheidsbureau van Monceau-sur-Sambre, die nog steeds eigenaar zijn van 2/3 van de percelen. In 1891 kocht de gemeente Lisogne een deel van de tuin van de hoeve om er de Saint-Quentinkerk te bouwen.
De abdij bezat ook de tweede hoeve van Awagne die in die tijd de naam "Al sicaille" droeg.
Nog meer informatie over Awagne vindt u in Lisogne.