Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Historisch erfg > Dorpen > Anseremme
Anseremme  

Geschiedenis

Zoals op veel plaatsen aan de rand van de Lesse, was er ook in Anseremme bewoning in de prehistorische tijd. In een aantal holen en schuilplaatsen onder rotsen werden zeer oude menselijke beenderen gevonden.
Omstreeks 815 krijgt de Sint-Hubertusabdij van de bisschop van Luik het dorp «Anseromia», met de lenen «Wovonium» (Haux) en «Arduanium» (Hordenne), en mag ze ook de tienden van die zelfde locaties innen. Zo krijgt ze het hele grondgebied van Anseremme in handen. Als heren van deze gebieden oefenen de geestelijken er alle rechten van de wereldse heren uit, onder meer ook de rechtspraak. Ze kunnen echter niet persoonlijk een misdadiger met de dood bestraffen en daarom verleenden de monniken dit recht aan een machtige heer-buurman, die hun lekenvoogd geworden was, en recht sprak in ruil voor het genot van enige inkomsten.
Oorspronkelijk was Anseremme hoofdzakelijk Luiks en bleef dat ook tijdens het hele ancien régime. In de zestiende eeuw werd het onder het bestuur van het provoostambt van Revogne geplaatst en vervolgens opgenomen in de vrijdom Dinant. Het burggraafschap Anseremme was een Naams leengoed op Luikse grond, wat toe te schrijven was aan de uitoefening van de hoge rechtspraak en aan het beheer van de wegen. Vanaf de vijftiende eeuw, en meer dan tweehonderd jaar lang, was het in handen van een oude en machtige Dinantse familie: de Aux Brebis.
Als heren van Anseremme beschikten de abten van Sint-Hubertus over een herenwoonst die tegen een kerk in romaanse stijl aanleunde (Le Prieuré-de Priorij). Dit oorspronkelijk zomerverblijf was in de zeventiende eeuw al niets meer dan een verhuurde hoeve, waarin een appartement voor de abt was voorbehouden. In de woonst van de heren was een gevangenis ingericht. Het gerechtshof kwam samen in de nabijheid van een perron op een plein in de buurt.
De burgers van Anseremme hadden een beraadslagende stem in de verkiezingen van de Dinantse magistraat en konden deel uitmaken van de gildes van Dinant. 
De bruggen en grote wegen van Anseremme behoorden tot de stad Dinant. Deze deed in de zestiende en de zeventiende eeuw meer dan eens een duit in het zakje voor de heropbouw van de Saint-Jeanbrug. 
Tijdens de Brabantse revolutie was Anseremme het schouwtoneel van een aantal gevechten tussen de Oostenrijkers en de Patriotten. 
In de negentiende en in de twintigste eeuw kent Anseremme een bruisende toeristische activiteit. Auguste Boussingault slaagde erin om in zijn herberg aan de weg die naar het nabijgelegen Dréhance leidde, een drukke literaire en artistieke activiteit op te zetten, met grote namen als Rops, Lurquin, Hagemens, Boulenger, Thévenet, Baron des Ombiaux,…

De kunstenaars van Anseremme. 1872.


"En ce séjour calme et tranquille
Nous coulons des jours innocents
Et nous bravons dans cet asile
Les entreprises des méchants".

Vandaag is Anseremme bekend als aanlegplaats van de beroemde afvaarten van de Lesse met de kajak.

Etymologie


Anseromia; lijkt te komen van Anserisama "de zeer gunstige plek".