Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Historisch erfg > Bijzonderheden > Dinanderie
Dinanderie  

Specialiteit van Dinant: geel koper slaan

Aan het begin van de 15de eeuw was, volgens sommige schrijvers, één op de zeven inwoners van Dinant een koperslager. Hoewel er in de regio nooit koper is gedolven, maakte de Maas het mogelijk dit aan te voeren. De grond hier is rijk aan koolstof waaruit men zink haalt, dat – vermengd met rood koper – tot messing (geel koper) verwerkt wordt. Bovendien vindt men in de omgeving kleiachtige grond (leem) welke diende om smeltkroezen voor de gieterijen te vervaardigen. In dit tijdvak werden de Dinanters danig beroemd omdat men de gewoonte had onder de naam Copères (engels woord dat koper aanduidt) ontwerpen te maken. Dinant is de enige niet havenstad die deel uitmaakte van het zeer rijke Hanzeverbond.
Na de verwoesting in 1466 sloegen de ambachtslieden op de vlucht naar andere Belgische of buitenlandse steden, maar de stad heeft z’n naam behouden dankzij  hun werk. Heden ten dage is er slechts weinig van over (één werkplaats/atelier in Leffe, waar avondcursussen worden georganiseerd door het Instituut voor Technisch Staatsonderwijs en enige kunstenaars).