Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Cultuur > Muziekacademie
Praktische info  

INSCHRIJVING

Alle inschrijvingen worden afgesloten op 30 september.

VOOR ALLE NIEUWE LEERLINGEN

Meebrengen: identiteitskaart of een bewijs van gezinssamenstelling of een uittreksel uit de geboorteakte of de SIS-kaart.

SCHOOLGELD

OPGELET! Er is maar één wijze van betaling: het secretariaat geeft u een stortingsformulier dat u moet invullen en afgeven bij de inschrijving. Zorg er dus voor dat u uw bankrekeningnummer bij de hand hebt.

- 154 € voor leerlingen die vóór 15 oktober geboren zijn.

- 62 € voor leerlingen die geboren zijn tussen 15 oktober 1990 tot en met 31 december 1996, en studenten die vóór 15 oktober 1990 geboren zijn.

- Gratis voor leerlingen die na 31 december 1996 geboren

INSCHRIJVINGSRECHT

INSCHRIJVINGSRECHT (overeenkomstig het besluit van 20/11/1995)

In te dienen documenten **

Bedrag

o jonger dan 12 jaar / geboren na 31december 1996

A

0

o ouder dan 12 jaar / ingeschreven in het basisonderwijs

A B

0

o uitkeringsgerechtigde volledig werkloze

A C

0

o kind ten laste van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met het statuut van gezinshoofd erkend door de RVA

A C D

0

o leerling die een leefloon trekt

A E

0

o kind ten laste van een leefloontrekker

A E D

0

o gehandicapte leerling

A F

0

o kind ten laste van een gehandicapte

A F D

0

o werkzoekende die een stage volgt

A J

0

o gepensioneerde persoon onder het statuut van de inkomensgarantie voor ouderen

A K

0

o derde ingeschreven kind in een academie (het jongste)

A G D

0

o schoolgeld reeds betaald in een andere academie

A H

0

o leerling ingeschreven in de kunsthumaniora van het ESAHR

A I

0

o leerling ingeschreven in het technisch kwalificatie- of overgangsonderwijs van sector 10: Schone Kunsten, groep: Kunst en Wetenschappen, Beeldende Kunsten of Dans

AL

0

o leerling ingeschreven in het technisch of beroeps kwalificatie-  of overgangsonderwijs in sector 6: Toegepaste kunsten, groep: sierkunsten, grafische kunsten, audiovisuele vorming of edelsmeedkunst

AL

0

o geboren tussen 15 oktober 1990 tot en met 31 december 1996

A

62 €

o volgt algemene of artistieke studies

A I

62 €

o ander geval, geboren vóór 15 oktober 1990

A

154 €

Het schoolgeld moet vóór 30 september op de rekening gestort zijn, zoniet vervalt de inschrijving. DIT BEDRAG MOET VOOR 15 OKTOBER BETAALD ZIJN (aan het Ministerie).

IN TE DIENEN DOCUMENTEN

Elk dossier moet een bewijs van de geboortedatum en de nationaliteit van de leerling bevatten (kopie van het trouwboekje of van de identiteitskaart of uittreksel uit de geboorteakte of SIS-kaart);

 • Getuigschrift van de bezochte basisschool;
 • Attest van de RVA of van een betalingsorganisme (HVW - vakbonden);
 • Gezinssamenstelling;
 • Attest van het OCMW;
 • Attest van het A.W.I.P.H. (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), van de Waalse Gemeenschapscommissie, of van het Ministerie van Sociale Voorzorg;
 • Bewijs van de inschrijvingen voor de 2 oudere kinderen;
 • Officieel attest (bijlage 4) van de academie;
 • Bewijs van de inschrijving als leerling in het voltijds onderwijs, het secundair of het hoger al of niet universitair onderwijs,  sociale promotie, deeltijds onderwijs (CEFA), dat georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse Gemeenschap.
 • Attest van het FOREM, van ACTIRIS (zie bijlagen 2ter en 2quater) of van de V.D.A.B.
 • Attest van de Rijksdienst voor Pensioenen
 • Attest van de secundaire onderwijsinstelling

Adressen en openingsuren van de secretariaten

Vestiging van Dinant: rue Saint-Michel 9 5500 DINANT

Tel.: 082/22.34.08      Fax: 082/22.20.07

ville.academie@dinant.be

Maandag, woensdag, donderdag, en vrijdag van 8.30 tot 20 uur

Zaterdag van 8 tot 14 uur.

Vestiging van Florennes: rue du Chapitre 1 5620 FLORENNES

Tel en fax: 071/68.70.73       Tel. gemeente: 071/68.14.03

Maandag, dinsdag en donderdag van 13 tot 18.30 uur

Woensdag van 8 tot 15 uur

Vestiging van Beauraing: rue de Dinant 21 5570 BEAURAING

In de klaslokalen van het konijnlijk atheneum (Athénée Royal), ingang aan de rue du Herdal, linkerkant, zwart hek

GSM: 0477/87.90.22

Maandag, dinsdag en vrijdag van 16 tot 19 uur

Woensdag van 13 tot 19 uur

Vestiging van Couvin: Site Champagnat route de Pesche 29 5660 COUVIN

Tel. en fax: 060/34.77.02

Maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur

Dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur

Woensdag van 13 tot 19 uur

Vrijdag van 16 tot 19 uur

Vestiging van Yvoir: rue Grande 27 5530 GODINNE

Tel.: 082/61.52.72     GSM: 0472/85.54.16

Maandag van 13.30 tot 19.30 uur

Dinsdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 20.30 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 19 uur

Donderdag van 16 tot 19.30

Amicale

Organigram

Voorzitter: Dhr. WALLENS

Pedagogische sector: De Directie van de Academie

Public relations: Dhr. WALLENS

Materiële coördinatie: Mw. CALANDE

Afvaardiging Ouderraden

Mw. DELPLACE (Dinant)

Mw. BONNEWIJN (Florennes)

Mw. KRISCHER (Beauraing)

Mw. PIERRET (Yvoir)

Mw. PILATI (Couvin)

Vertegenwoordiger docenten: Dhr. DOGIMONT

Secretariaat: Mw. CALANDE

Penningmeester: Mw. CALANDE

Rol

De ‘Amicale de l’Académie’ is een vzw die u al kent onder de benaming A.C.A.

Als officiële instelling mag de Academie zelf geen fondsen beheren. Maar zonder financiële steun kan ze ook geen uitgebreide activiteiten organiseren of welbepaalde initiatieven nemen om haar leerlingen te motiveren, om hun studies met succes te bekronen, om de zin voor kunst bij te brengen.

In overleg met de Directie hebben de Ouderraden beslist om zich te verenigen en een ‘Amicale’ op te richten om zo de buiten-academische culturele actie te kunnen ondersteunen.

De Raad van Bestuur (zie organigram) beheert de bijdragen van de leden als goede huisvader en staat op elk ogenblik ten dienste van de Academie en van haar verzoeken: voor lessen die het Ministerie niet subsidieert, voor workshops, audities, voorstellingen (zie agenda van de Academie), allerlei concerten, de aankoop en het beheer van materiaal, van kostuums, van decors, van cd’s, …

Het gaat om de drie gebieden: Woord, Dans en Muziek.

Inlichtingen bij het Secretariaat van de Amicale.

Beoordelingen en wedstrijden

De klas- en toelatingsraden hebben nagedacht over welke de basiscompetenties zijn of zouden moeten zijn.
Dit is het resultaat van deze denkoefening:

De uitdaging: Gelijkheid van kansen bij de start en bij het einde

Hun bestaansreden: De leerkracht helpen om iedereen te leiden tot de optimale ontwikkeling van zijn of haar mogelijkheden, zonder neerwaartse nivellering.

Hun doelstellingen: Helpen om competenties te beheersen, niet om enkel kennis te vergaren en op te slaan, helpen om bewust te worden van de onmisbare reflexen om basistechnieken te verwerven.

Deze pedagogische opvolging krijgt concreet vorm met twee types van beoordeling:

 • De zogenoemde ‘vormende’ beoordeling, omdat ze vormt en vooral omdat ze doorlopend is.
 • De zogenoemde ‘gerichte’ beoordeling: bijvoorbeeld door lessen bij te wonen.

Slaagdrempel: 50 %

Schoolvakanties

 • 27 september 2008: feest van de Franse Gemeenschap - workshop koorzang in Dinant
 • Van 26 oktober tot en met 2 november 2008: Herfstvakantie
 • 11 november 2008: Wapenstilstand
 • Van 21 december 2008 tot en met 4 januari 2009: kerstvakantie
 • Van 22 februari tot en met 1 maart 2009: krokusvakantie
 • Van 4 april tot en met 19 april 2009: Paasvakantie
 • 1 mei: Feest van de arbeid
 • Van 21 mei tot en met 24 mei: Hemelvaart
 • 1 juni 2009: Pinkstermaandag

Workshops

Koorzang

Zaterdag 27 september

Grote koorzangdag voor alle leerlingen van het muziekonderwijs vanaf F3.

Workshop instrumentaal ensemble

Zaterdag 25 oktober

Alle instrumentalisten komen samen voor een grote gezellige dag.

Ontdekkingsworkshop

Ritmes, zang, instrumenten

Voor alle leerlingen van P1, P2, F1 en F2, alle gebieden door elkaar.