Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Procedures > Label
Label «Gemeenten met open armen»  

 

Met een besluit van 12 december 2003 kende de heer Charles MICHEL, Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, de gemeente Dinant een subsidie van 20.000 € euro toe, in het kader van de operatie «Gemeenten met open armen».

In het raam van dit programma moeten een aantal projecten op stapel worden gezet.

In Dinant viel de keuze op een project om in het stadhuis een lift te plaatsen, om de personen met beperkte mobiliteit vlotter toegang te verlenen. Daarnaast zetten een aantal gemeentediensten (stedenbouw, bevolking en burgerlijke stand) in die zelfde context sinds 2 maart 2004 de deuren open op zaterdag, van 10 tot 12 uur.

De lift is vandaag in gebruik. Er is plaats voor 8 personen en ze past bijzonder goed in het gebouw.