Ville de Dinant NL
Inwijding in de genealogie  

Wie heeft nooit eens zin gehad om op zoek te gaan naar zijn of haar voorouders?

Alsmaar mensen beoefenen deze hobby vandaag.

Het is niet altijd kinderspel om vele generaties ver terug te gaan, maar de amateur-stamboomonderzoeker wordt al snel ‘gebeten’ door deze zoektocht naar zijn voorgeslacht. We zetten voor u enkele tips op een rijtje om van deze zoektocht een succes te maken.

De familieherinneringen

Begin met het verzamelen van alle ‘oude papieren’ die u kan vinden op uw zolder of bij uw ouders. Oude brieven, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, doodsbrieven zullen u heel wat informatie geven over uw ouders, uw grootouders, ooms, tantes,… Ook trouwboekjes zijn meestal een zeer interessante gegevensbron (gegevens over de ouders van het echtpaar…).

Stel vragen…

Aarzel niet om een bezoekje te brengen aan de ‘ouderen’ van uw familie. Hun herinneringen zijn vaak zeer nauwkeurig en volledig. Neem contact op met iedereen die u iets meer kan vertellen. Tracht uit te vissen of er niet ergens een neef is die zelf ook aan een stamboom begon. Is dit zo (en hij wil graag zijn gegevens aan u meedelen!), dan bent u al een heel stuk verder.

Bezoek…

Bezoek de kerkhoven waar uw familieleden begraven liggen. U kan op hun graven aanwijzingen vinden in verband met hun geboorte, hun overlijden, hun partner. Het is echter altijd erg nuttig om deze aanwijzingen op een andere manier bevestigd te krijgen. Fouten komen wel vaker voor, ook op grafstenen.

Internet…

Er zijn tal van sites over stamboomonderzoek. Als u ze bezoekt, zal u misschien vaststellen dat uw familienaam al door iemand anders bestudeerd werd. Misschien kan u bij deze persoon terecht voor een element dat u alweer een stap vooruit brengt. Een zeer interessante site is Geneanet (http://www.geneanet.org/). Tientallen miljoenen mensen staan er geïndexeerd of werden gedownload.

En natuurlijk mag u de site van de Mormonen niet vergeten: http://www.familysearch.org/.

De Mormonen zetten immers alle documenten die in de rijksarchieven te vinden zijn op microfilm. Op deze site vindt u niet alleen eventuele gegevens over de familienaam die u interesseert, maar ook de referenties (nummers) van de microfilms die u wil raadplegen bij de rijksarchieven. Op de home page van de site klikt u gewoon op «Library», en dan op «Family History – Library Catalog», en tot slot op «Place Search» waar u de naam van de gemeente ingeeft.

U kan via het web ook inschrijven bij nationale, provinciale of regionale uitwisselingsgroepen (GénéDinant bijvoorbeeld, in ons geval!): http://fr.groups.yahoo.com/group/genedinant. U legt uit wat u zoekt en als iemand gegevens heeft die aan de uwe kunnen gelinkt worden, zal deze dat laten weten en kan u samen inlichtingen uitwisselen. In de uitwisselingsgroepen leert u ook andere methodes waar u nooit aan dacht, of komt u te weten welke wegen nergens toe leiden. Deze uitwisselingsgroepen hebben soms sites met tabellen (en aktes) van de Parochieregisters en de Burgerlijke Stand van gemeenten (dat is alweer het geval voor  GénéDinant!!!).

Onderzoek in de archiefcentra

Nadat u al het vorige afwerkte, moet u verder op onderzoek in de archiefcentra. Hier zullen alle verzamelde documenten of geraadpleegde aktes bronnen zijn die u zeker moet noteren om altijd te weten waar een bepaalde inlichting vandaan komt en om mogelijk te maken om ze aan andere ontdekte elementen te toetsen.

De gemeentebesturen

Voor elke aanvraag betreffende personen die in de voorbije honderd jaar werden geboren, is een toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg nodig van het arrondissement waarvan de gemeente die u interesseert afhangt. Deze regel geldt niet als u kan bewijzen dat u afstamt van de persoon in kwestie.

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar bij de gemeentebesturen.

Deze beschikken over de registers van de Burgerlijke Stand (geboortes, huwelijken en overlijdens) vanaf 1796.

Sommige zijn nog in het bezit van de Parochieregisters die door de priesters werden bijgehouden (dopen, huwelijken, begrafenissen). Ze beginnen omstreeks 1600 en eindigen bij de instelling van de Burgerlijke Stand in 1796.

Het rijksarchief

http://arch.arch.be/

Voor onze regio is dit in:

  • Namen (rue d’Arquet, 45): de registers en/of de microfilms van de Parochieregisters en van de Burgerlijke Stand (tot 1870-1900) kunnen er geraadpleegd worden. Zo vindt u er onder meer de burgerlijke akten, de schepenakten, de gerechtelijke akten …
  • Brussel (Demetskaai, 7 in Anderlecht): de microfilms van de Parochieregisters en van de Burgerlijke Stand van de Waalse provincies, behalve van Luxemburg (plus Brussel natuurlijk) zijn er beschikbaar.

De Centra van de Mormonen

Er is een Centrum van de Mormonen in enkele grote steden van  ons land.

Dezelfde archieven als in Namen en Brussel kunnen er besteld en geraadpleegd worden, na een zekere wachttijd.

De aktes

Tijdens uw onderzoek in de archieven, in de aktes die u zal raadplegen, vindt u:

Parochieregisters

(vaak in het Latijn!)

De doopakten: deze bevatten (vaak niet volledig) de datum van de opmaak van de akte, van de doop en van de geboorte, de voornamen van het kind, de naam en voornamen van vader en moeder, vanwaar ze afkomstig zijn, van wie ze ‘afstammen’ en wie de meter en peter zijn.

De huwelijksakten: met de datum, de naam en voornamen van de echtgenoten, de getuigen, soms een bepaalde vermelding over de ouders van de echtgenoten.

De overlijdensakten: met de datum van de akte, de datum van het overlijden, de naam en voornamen van de overledene, soms ook van diens echtgenoot/ote en/of ouders, de getuigen.

Burgerlijke Stand:

(… in het Frans)

De geboorteakten: met de datum van de akte, de naam van de ambtenaar van de burgerlijke stand, de dag en het tijdstip van de geboorte, de naam en de voornamen van de boreling, van zijn ouders, hun leeftijd, hun beroep, hun woonplaats, de naam van de aangever en van de getuigen.

De huwelijksakten: met de datum van het huwelijk, de naam en voornamen van de echtgenoten, hun leeftijd en geboorteplaats, hun beroep, de naam en voornamen van hun ouders (soms de leeftijd, het beroep, de woonplaats), de naam van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de plechtigheid voltrok, de namen van de getuigen, de verwijzingen naar de wetsartikels betreffende de voltrekking van het huwelijk. Ze bevatten ook vermeldingen betreffende de stukken die vóór het huwelijk moesten voorgelegd worden (uittreksels uit geboorteakten, uit overlijdensakten van de ouders, militiegetuigschrift … huwelijksafkondigingen en hun bijlagen zijn ook meestal in de archiefcentra te vinden).

De overlijdensakten: met de dag van de akte, de dag en het tijdstip van overlijden, de naam van de ambtenaar van de burgerlijke stand, de gegevens van de overleden persoon, soms de naam van zijn partner en/of van zijn ouders, de naam van de aangever en van de getuigen.


G. Degaudinne