Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Procedures
Bevolking  

Enkele algemene inlichtingen (uiteraard kunt u voor alle bijkomende inlichtingen steeds terecht bij onze diensten).

 • Identiteitskaarten
 • Verandering van woonplaats
 • Pensioenaanvragen 
 • Wettelijk samenlevingscontract
 • Orgaandonatie
 • Verkiezing
 • Uittreksels uit het strafregister

Identiteitskaarten

Info elektronische identiteitskaart

Een foto wil altijd zeggen een recente foto in kleur of zwart/wit op het vereiste formaat voor een identiteitskaart, tegen een witte achtergrond.

 • Belgische identiteitskaart: De nieuwe elektronische identiteitskaart is voor iedereen om de 10 jaar vernieuwbaar. Deze wordt eind 2009 voor iedereen verplicht.

Termijn: 1 maand tussen de ondertekening van het aanvraagdocument en de verzending van de gefabriceerde kaart (die termijn kan soms langer zijn als er een feestdag in valt)

Prijs: 20,20 € te betalen bij de aanvraag. U moet dan ook een foto afgeven.

 • Verloren of gestolen kaart: de aangifte van verlies of diefstal die de politie afleverde geldt één of twee maanden. Ze heeft geen enkele waarde bij een vertrek naar of een verblijf in het buitenland en de aanvraag voor een nieuwe kaart moet verplicht binnen de 15 dagen gebeuren. De termijn komt in dit geval op minstens 6 weken tussen de aanvraag van een nieuwe kaart en de afhaling van de kaart. U moet een foto meebrengen. 

Prijs: 5 €.

 • Voorlopige kaart: wordt ter plaatse afgeleverd door het Rijksregister in Namen, enkel in het geval van dringend vertrek naar het buitenland terwijl uw kaart verloren of gestolen werd. U moet zich aanbieden (na afspraak) met het document dat u van onze diensten kreeg, uw aangifte van verlies of diefstal en een foto. Deze kaart is gratis en geldt slechts twee maanden. Vergeet dus niet om tegelijk de vernieuwing van de verloren of gestolen kaart aan te vragen.
 • Kaart voor kinderen onder de 12: wordt afgeleverd op verzoek van de persoon die verantwoordelijk is voor het kind. Deze kaart wordt afgeleverd voor een verblijf in het buitenland of voor milieuklassen, sneeuwklassen, zeeklassen,… U moet een foto meebrengen. De kaart is 2 jaar geldig (behalve voor zeer jonge kinderen die snel van uitzicht veranderen).

Prijs: 6,10€

Termijn: 15 dagen

 • Buitenlandse identiteitskaart: 5 jaar geldig. Als u niet opgeroepen wordt moet u zelf de vervaldatum in het oog houden en de aanvraag komen doen, met een foto. 

Prijs: 20,20 €

Termijn: 15 dagen

Vergeet ook niet om na uw huwelijk uw identiteitskaart te laten aanpassen. Dat geldt ook bij een scheiding of bij het overlijden van uw echtgenoot of echtgenote.

Verandering van woonplaats

Onder verandering van woonplaats wordt verstaan de verhuizing van een persoon of een gezin van de ene naar de andere gemeente.

Het gezinshoofd biedt zich met de identiteitskaarten van het gezin aan bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar hij zich zal vestigen. Hij legt een verklaring van aankomst af en krijgt een model 2. Na onderzoek door de politie worden de gezinsleden opgeroepen voor de vernieuwing van hun identiteitskaarten.

(niet vergeten om u na aflevering van de nieuwe identiteitskaart aan te bieden bij de politie om de wijziging aan te brengen op de autodocumenten).

Adreswijziging

Onder adreswijziging wordt verstaan de verhuizing van een persoon of van een gezin in  een zelfde gemeente.

Het gezinshoofd biedt zich met de identiteitskaarten van het gezin aan bij de bevolkingsdienst. Hij legt een verklaring van adreswijziging af en krijgt een model 2bis. Na onderzoek door de politie worden de gezinsleden opgeroepen om hun identiteitskaarten bij te werken. 

 (dezelfde opmerking als hierboven voor de update van de autodocumenten).

Pensioenaanvragen

rustpensioen: de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden, met zijn loopbaanoverzicht en zijn identiteitskaart.

 • overlevingspensioen: de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden, met het loopbaanoverzicht van de overledenen, zijn eigen loopbaanoverzicht en zijn identiteits- - gehandicaptenpensioen: het dossier wordt onmiddellijk aan het loket ingevuld op vertoon van de identiteitskaart van de aanvrager. De bijkomende in te vullen documenten moeten binnen de termijn van een maand in ons bezit zijn. Het is beter (maar natuurlijk niet altijd mogelijk) om zich persoonlijk aan te bieden bij een aanvraag van vervroegd pensioen, anders geldt de automatische procedure van de RVP of de RSVZ.

Het wettelijk samenlevingscontract

In de praktijk komen de samenwonenden aan het loket van de bevolkingsdienst samen verklaren dat ze samenwonen. Ze moeten hun identiteitskaart voorleggen. De dienst neemt dan akte van de verklaring en overhandigt een kopie aan de samenwonenden.

Laatste wilsbeschikking op het gebied van teraardebestelling of verbranding

Het is nu mogelijk om uw laatste wilsbeschikking inzake begraving of verbranding te laten optekenen in de bevolkingsregisters. Er is keuze uit:

 • begraving
 • crematie + begraving van de as
 • crematie + bijzetting van de as in het columbarium
 • crematie + verstrooiing van de as op het grasveld van een begraafplaats
 • crematie + uitstrooiing van de as op zee
 • crematie + verstrooiing van de as op een andere plaats dan op een begraafplaats of op zee
 • crematie + begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie + bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Orgaandonatie

Elke persoon kan beslissen om:

 • zich te verzetten tegen elke wegname van organen of weefsels

of om

 • zich uitdrukkelijk donor te verklaren.

Deze verklaring wordt geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Inenting tegen polio

Niet vergeten om het inentingsboekje mee te brengen.

Verkiezingen

Volmachtformulier beschikbaar op aanvraag of onmiddellijk aan het loket.

De uittreksels uit het strafregister

De persoon die een dergelijk uittreksel aanvraagt, moet zich persoonlijk aanbieden, met zijn identiteitskaart.

Termijn: onmiddellijk