Ville de Dinant NL
Hoe het begon  

Het verhaal van een mooie vriendschap

De vzw «Association Culturelle et Amitiés Belgo-Helléniques de la Haute-Meuse» werd in oktober 1992 op initiatief van Claude Burnay opgericht om de Griekse cultuur te promoten met allerlei activiteiten: Griekse etentjes, audiovisuele conferenties, tentoonstellingen…

De ‘Association Belgo-Hellénique’ ligt ook aan de oorsprong van een verbroedering tussen de stad Dinant en de gemeente Chios.

In het kader van deze verbintenis, die op 7 mei 1994 bezegeld werd, vonden sindsdien al talrijke culturele uitwisselingen tussen beide steden plaats. En dan hebben we het nog niet over de vriendschapsbanden die tussen de inwoners van Dinant en van Chios werden gesmeed. Dankzij deze geregelde ontmoetingen die wij zelf, onze ‘broeders’ en met veel goede wil organiseren, gaat het menselijke avontuur dat meer dan tien jaar geleden werd ingezet, nog steeds verder… het bewijs van een dynamische verbroedering die, dat hopen wij van harte, nog vele mooie en lange jaren zal duren.