Ville de Dinant NL
Kasteel Thierry  


De geschiedenis

Thierry, bisschop van Metz ontvangt in 969 de abdij van Waulsort van Othon. Om de abdij te beschermen richt hij aan de overkant een versterkt kasteel op nl. Castrum Theodorici. De legende stelt de oprichter dus Thierry Longue Main was, de opvolger van Naymon, een held uit de 9e eeuw.
De familie de Faing bezit het kasteel tot 1215 wanneer Thierry , hoofd van het kasteel, overlijdt en zijn dochter Gilles, Heer van Rochefort en van Orjo huwt. Het kasteel wordt dus naar deze familie overgedragen. De eerste echte vermeldingen van kasteel Thierry dateert uit deze tijd. Het fort is sinds 1199 een leengoed van Poilvache. Jean en Jacques de Rochefort zijn in 1260 hommes liges van de graaf van Luxemburg, Henry 2, eigenaar van Poilvache. In het bekende gevecht die Namen en Luik uitvochten kozen de kasteelheren van kasteel Thierry de kant van Namen. Na de Orjo's wordt het kasteel doorgegeven aan verschillende families. De Los d'Agimont, de Boulan en uiteidelijk de Brandebourg familie. De burcht wordt vernield in 1675 door de Fransen na de verovering van Dinant.

Topografie van de site

Gemeente Falmignoul ; provincie Namen
Het kasteel werd gebouwd op de top van een rots op 180meter hoogte op de rechteroever van de Maas; stroomafwaarts van Waulsort en stroomopwaarts van Freyr. De oppervlakte van het kasteel bedraagt 1321m² en 3780 m² voor de binnenkoer. Het zuidwestelijke gedeelte domineert de Maas. Het wordt beschermd door de rotsen en de vestingsmuur van het kasteel. In het oosten tussen de vlakte en het kasteel bevindt zich een gracht.
Geschiedenis van de opgravingen
In 1720 werd kasteel Thierry beroofd en dit op bevel van de staat voor de bouw van een redoute in Falmagne. De Dinantse vereniging voor opgravingen begint in 1964 met de vrijmaking van de ruïnes. De leden van deze vereniging zullen vanaf deze datum gedurende meerdere jaren opgravingen uitvoeren. Er zijn dan 2 werven open nl. de toren en de kapel. Steeds onder de leiding van Kalman en Victor Pizinger hebben de leerlingen van het college Notre-dame de Bellevue van Dinant tijdens de zomervakantie van 1971-1972 opgravingen uitgevoerd. De voorwerpen die werden gevonden tijdens de verschillende opgravingen dateren hoofdzakelijk uit de 16e eeuw en werden vooral op 2 plaatsen gevonden: in de kapel en aan de voet van de slottoren.

Interpretatie

Kasteel Thierry voldoet volledig aan de definitie van burcht sur eperon barre door de topografie en de indeling van de verschillende elementen. Het is in de eerste plaats in het noorden beschermd door de ravijn en in de tweede plaats door de ommuring  die verdedigd wordt door een toren. De verdediging van de oostkant wordt gegarandeerd door de 2 torens en de ommuring maar ook door de steile helling van het terrein. De slottoren en de uit stekende toren in het zuiden domineren de Maas. Op deze wijze had de kasteelheer heerschappij over de binnenwateren. Palen van een pier die men vond op niveau van de stroom versterken de hypothese dat het kasteel activiteiten had op de binnenwateren.  Er is geen bewijs van het bestaan van kasteel Thierry voor het eind van de 14e eeuw. Enkel bepaalde documenten en de eigenaardige typologie van deze historische site getuigen van het bestaan van de burcht in de 12e eeuw.