Ville de Dinant NL
Het stadhuis  

De stad Dinant had minstens vier stadhuizen.

Het eerste bekende stadhuis was een toren op de brug. Omdat het toch wel zeer krap was, zochten de schepenen naar een meer geschikte locatie. Het probleem werd in zekere zin opgelost toen de toren en de brug in 1573 in het water van de Maas verdwenen bij een uitzonderlijk hoogwater.

Tot een nieuw geschikt onderkomen gevonden werd (de zoektocht duurde 12 jaar !), werd het stadhuis tijdelijk ondergebracht in de lakenhalle (uit 1263) op de Grote Markt. De burgemeester en de schepenen hielden hun zittingen in een lage zaal van zowat twintig meter lang.

In 1585 kocht de stad het huis van de heer van Duras, aan de rue «Dessous Meuse». Het was een grote vierkante toren met bijgebouwen, die in de volksmond de naam «Tour le Maire» kreeg. De stadsbestuurders huisden hier 178 jaar lang.  

Het vierde stadhuis werd in 1783 ingericht in het paleis van de prins-bisschoppen van Luik, dat de Dinantezen zich toe-eigenden toen bisschop Jozef Clemens van Beieren met schulden beladen stierf…de Dinantezen behoorden tot zijn vele schuldeisers!

Het paleis, ‘Régence’ genoemd, werd door de Duitsers in 1914 in brand gestoken. De vrij getrouwe heropbouw gebeurde in 1924 en 1925, onder leiding van de architecten Monaert en Petit. Het gebouw bestaat uit twee vleugels met twee verdiepingen in de vleugel waarin, schuin, de monumentale hardstenen ingang staat. De rechtergevel bevat negen traveeën van met steen omrande ramen in een parement van baksteen. De linkergevel heeft er maar zes. Langs de rivier werd de gevel identiek herbouwd, enkel het originele dak ‘à la Mansart’ werd door een schilddak vervangen. Rondbogen omringen een centrale uitsprong met dakvlakken die door een ondersteunende lijst begrensd worden (de vroegere kapel van het bisschoppelijk paleis?).

Het stadhuis herbergt een aantal kunstwerken, onder meer Maaslandse landschappen van STANFIELD, KINDERMANS, BARON, bustes van Adolphe SAX, de Dinantse uitvinder van de saxofoon, HUYBRECHTS, de Dinantse musicus.

Er staat ook een bronzen klok uit 1566, die afkomstig is van de kerk van Dinant en een kanon uit de zestiende eeuw, dat in de Maas werd gevonden en meer dan 100 kg weegt.