Ville de Dinant NL
Het Saans Huis in Bouvignes  

Dit gebouw in traditionele regionale architectuur werd opgetrokken op de funderingen van minstens twee middeleeuwse huizen. Het ligt op het scharnier tussen het einde van de gotiek en de renaissance. De frontons met voluten getuigen van de barokke invloed in het begin van de zeventiende eeuw. Het gebouw dat het ‘Spaans Huis’ voorafging, werd in de vijftiende eeuw al ‘groot markthuis’ genoemd. In 1554 legden de troepen van de Franse koning het in de as tijdens het beleg van Bouvignes.
De heropbouw tussen 1569 en 1578 is te danken aan meester-smid Gobert Maître-Cocq. De gemene muur met het naastliggende huis werd toen gebruikt, zoals blijkt uit een aantal opgevulde gaten.
De structuur van het opmerkelijk geraamte van het gebouw bevat een reeks andreaskruisen. Het gaat meer dan 11 meter hoog. In de eerste helft van de zeventiende eeuw onderging het wijzigingen, met onder meer de plaatsing van de drie frontons die de gevel sieren. De kelderverdieping bestaat uit een aantal gewelfde kelders en een put. Beneden en op de eerste verdieping zijn de ruimtes op dezelfde manier ingedeeld. Elke kamer heeft één of twee monumentale schoorstenen.
Omstreeks 1728 verkeert het huis in een zeer bouwvallige staat. Het wordt grondig gerestaureerd. Nieuwe werken blijken nodig tussen 1917 en 1924 (buitenmetselwerk, gebinte, schoorstenen, ramen…). Het dak wordt volledig vernieuwd in 1976. De werken voor de huidige renovatie startten in augustus 2004.
Vanaf 1888 is het niet langer een privé-woning, maar wordt het gemeentehuis. Na de fusie van de gemeenten in 1964 krijgt het een culturele bestemming en huisvest de bibliotheek en een museum. In 1980 richt de vzw Espère en Mieulx er het museum van de verlichting in, dat in 1996 de deuren zal sluiten. Na de grondige renovatie van 2004 tot 2005 ziet het Huis van het Maaslands middeleeuws erfgoed het levenslicht in 2006, en blijft het gebouw zo verder een culturele invulling geven.

Welkom in het « Maison du patrimoine médiéval mosan » !


Het « Maison du patrimoine médiéval mosan » is ondergebracht in het prestigieuse « Spaanse huis » van Bouvignes (Dinant) en heeft tot doel het natuurlijk, historisch en patrimonieel kader van de Maasvallei in de kijker te zetten en terug te blikken op het rijke verleden van de Maasvallei. Het MPMM nodigt u uit op zijn tijdelijke en permanente tentoonstelling te bezichtigen en deel te nemen aan de verschillende animaties die het organiseert.

SAINT-AMAND P., La Maison Espagnole (1472-2005), Les Echos de Crèvecoeur, Août 2005, n°20, pp. 31-47