Ville de Dinant NL
De Jagermeesters van de Maas  


In mei 1910 ontstaat in Dinant, onder het ‘vaderschap’ van de heer Constant TOUSSAINT, de Cirkel van Jachthoorns „Jagermeesters van de Maas“.

Na een onderbreking, die te wijten is aan de gebeurtenissen van 1940, hergroepeert de Cirkel zich na de bevrijding opnieuw en onderhouden de Jagermeesters van de Maas opnieuw de traditie van het jachthoornblazen bij liefdadigheidsfeesten, daarmee de trots van hun stad verspreidend door nostalgische hoornsignalen te laten horen, welke als een echo over de heuvels en in de valleien doordringt.

Op 1 juni 1980 hebben de Jagermeesters van de Maas het 70 jarig bestaan van hun Cirkel gevierd door een prachtig festival te organiseren dat alle Belgische Cirkels en de ‘Rally Gouaslière de Mans’, sinds verschillende jaren de Kampioen van Frankrijk, bijeenbrengt.

Op 18 mei 1985 hebben de Jagermeesters van de Maas in het Kasteel van Taviet-Dinant het Belgische Kampioenschap voor Jachthoorns georganiseerd op het landgoed van hun voorzitter, Burggraaf Philippe le Hardy de Beaulieu. Deze manifestatie bracht meer dan 200 Belgische, Franse en Duitse hoornblazers bij elkaar.

Op 18 februari 1989 hebben onze hoornblazers de eer gehad om onder de gewelven van de ‘Chapelle des Invalides’ in Parijs te spelen.

Op 19 mei 1990 hebben de Jagermeesters van de Maas opnieuw de organisatie van het Belgische Kampioenschap voor Jachthoorns op zich genomen. Deze keer vond het plaats in de middeleeuwse sfeer van Kasteel Lavaux-Ste-Anne, waar de beste Franse, Belgisch, Nederlandse, Luxemburgse, Duitse en Zwitserse hoornblazers zich nogmaals met elkaar hebben gemeten.

In Dinant vertonen ze zich op de derde zaterdag van april ter gelegenheid van het Kapittel van Quarteniers de Flamiche Dinantaise.

De vereniging beschikt over aangename en gastvrije locaties genaamd het „Paviljoen van Piqu'Hardy“, eigendom van de Privé Cirkel, dat in het stadshart ligt.

De noodzakelijke financiën voor het voortbestaan van de Cirkel worden door concertenkaarten en de jaarlijkse contributie van onze ongeveer 300 sympathiserende leden geleverd.


De Jachtmeesters van de Maas
Rue Ernest Boulenge, 8
5500 DINANT

Voorzitter:
Monsieur Jean-Claude Aubreby
3, Allée de la Sapinière
5530 Yvoir
Tél.: 082/612933