Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Historisch erfg > Dorpen > Liroux
Liroux  

Liroux, vroeger Liro, Liroz, hing rechtstreeks af van het gemeentehuis van  Ciney. De naam wordt voor het eerst vermeld in 1503, maar de oorsprong is onbekend. Dit kleine gehucht van Achêne werd in 1977 aan Dinant gehecht en bestaat uit een straat met kalkstenen huizen uit de negentiende eeuw, die grotendeels werden veranderd. Naar het zuiden toe zijn er nog resten van putten waar steen ontgonnen werd. 


Alleen het landgoed Labar heeft nog een lang gebouw met een voorplein dat in vier fases gebouwd werd. Hier en daar zijn elementen uit de zeventiende en de achttiende eeuw te herkennen. Het oude woongebouw links van het huidig woongedeelte werd in de negentiende eeuw opgehoogd en tot stallen omgebouwd. Het vertoont, met wat verbeelding, trekken uit de oorspronkelijke bouwperiode (omstreeks 1670), zoals de ramen met rechte latei en de rondboogpoort.