Ville de Dinant NL
Espère en Mieulx  

Het genootschap Espère en Mieulx ontstond uit de middeleeuwse rederijkerskamers, maar werd door de jaren heen omgevormd en aangepast aan de behoeften van de tijd. Zijn statuten werden op 17 augustus 1601 plechtig goedgekeurd door de Magistraat van Dinant en op 23 augustus 1604 door Maximiliaan van Beieren bekrachtigd.
Het doel van het genootschap was op verschillende tijdstippen in het jaar voorstellingen te brengen, wat tijdens de hele zeventiende eeuw ook gebeurde. Een hoogtepunt in zijn bestaan, en een hele eer, was de opvoering om de zeven jaar van «De Passie» tijdens de paasfeesten.
Maar de oorlogen van Lodewijk XIV brachten de kamer in een moeilijk parket en er kwam een einde aan de activiteiten. De laatste twee voorstellingen waren immers de tragedie «Cinna» van Racine en de komedie «Le malade imaginaire» van Molière.
De vereniging Espère en Mieulx werd een vzw op 20 juni 1980, met als doelstellingen de inventaris, het behoud en de opwaardering van het archeologisch, architecturaal en historisch erfgoed van de stad Dinant.
De vereniging heeft al heel wat op haar palmares: "Trois siècles d'affiches à Dinant" (1983) (Drie eeuwen affiches in Dinant), "Le catalogue du musée de l'éclairage" (1989) (de catalogus van het museum van de verlichting), "L'occupation française de Dinant et les travaux de fortification militaire entre 1675 et 1703" (1994) (de Franse bezetting van Dinant en de militaire versterkingswerken tussen 1675 en 1703), en de organisatie van de Open Monumentendagen in Dinant, de tentoonstelling rond Alex Daoust (1998), de 850ste verjaardag van de abdij van Leffe (2002),… Sinds 2004 was de vereniging nauw betrokken bij nieuwe projecten: de 100ste verjaardag van de grot La Merveilleuse (14 augustus 2004), het weekend van de Franse taal (2004), "Dinant aux chandelles" (Dinant bij kaarslicht – augustus 2004), een fototentoonstelling over de kastelen van de provincie Namen in het stadhuis (2004), de aanleg van een middeleeuwse tuin in de buurt van het ‘Maison de l'Ecolâtre’ van Bouvignes, het bezoek aan het Spaans Huis – het toekomstig centrum voor middeleeuwse studies in de Maasvallei – tijdens de Open Monumentendagen in 2005, en de productie van een tijdschrift dat inzoomt op enkele historische gebeurtenissen in het bestaan van de Collegiale.

Raad van Bestuur

Pascal SAINT-AMAND, voorzitter-secretarirs
Daniel VAN BASTEN, ondervoorzitter
Michel BOURDEAUX, penningmeester

Leden

Michel KELLNER
Jacques LECLERE
Angeline SEDRAN
Dr F. BRIQUEMONT
Colette DEREYTERE

Stichtende leden

HH. Pierre BRICHET, Gérard BURNAY, Bernard DUPIEREUX, Alfred HERBAY,
Robert LAMBERT, Jacques LECLERE, Pierre LOBET, Gérard MERTENS, Jean SAIVE
en Mw. BROUWERS-VAN CAMPENHOUDT.

De jaarlijkse bijdrage, die recht geeft op het tijdschrift, bedraagt 10 EUR voor de aangesloten leden.
Te storten op rekening van Espère en Mieulx 034-0277547-92